2.0.0-19w03c

Fri Jan 18 16:32:02 UTC 201940viaversion-sponge-2.0.0-19w03c.jar.sha1
Fri Jan 18 16:20:40 UTC 20193182viaversion-sponge-2.0.0-19w03c.pom
Fri Jan 18 16:20:40 UTC 201932viaversion-sponge-2.0.0-19w03c.pom.md5
Fri Jan 18 16:32:02 UTC 201973250viaversion-sponge-2.0.0-19w03c.jar
Fri Jan 18 16:32:02 UTC 201932viaversion-sponge-2.0.0-19w03c.jar.md5
Fri Jan 18 16:20:40 UTC 201940viaversion-sponge-2.0.0-19w03c.pom.sha1